Grude: U sklopu 'Šimićevih susreta' prikazivanje filma 'Kenjac'

kenjac, Dani filma Mostar
Šimićevi susreti 2009."  započeli su izložbom slika Karla Afana de Rivere u Vinkovcima i trajat ce do 19. studenoga. Ovogodišnji nositelji spomenute manifestacije su Matica hrvatska ogranak Grude i Općina Grude.