Fra Marin Karačić i fra Ivan Marić postaju đakoni

Fra Marin Karačić i fra Ivan Marić postaju đakoni
...i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić zarediti će za đakone fra Marinka Karačića (župa BDM, Široki Brijeg) i fra Ivana Marića (župa Krista Kralja, Čitluk).

Inače, fra Marin je rođen 1988. Završio je opću gimnaziju fra Dominika Mandića na Širokom Brijegu. Vjerojatno ste ga to vrijeme viđali stalno na Brijegu. Nije fra Marin na Brijegu boravio samo za vrijeme nastave. Ostavio je dubok trag u našoj Frami. Služio je našoj Frami kao vijećnik, a jednu godinu bio je i na službi predsjednika. I nakon srednje škole, fra Marin nastavlja svoj put franjevaštva u samostanu. Fra Marin nastavlja služiti, 13. srpnja 2008. godine na Humcu oblači franjevački habit. Prve zavjete polaže 12. srpnja 2009. na Humcu, a doživotne 15. rujna 2013. na Širokom Brijegu. Filozofsko-teološki studij završava na KBF-u u Zagrebu, gdje i diplomira 18.rujna 2014. Fra Marine, hvala ti na svemu što si učinio i činiš za našu Framu. Sretno ti i blagoslovljeno! :)

Fra Ivan se rodio 1989. Odlazi u sjemenište u Visoko i tamo završava klasičnu gimnaziju, te 15. srpnja 2007. oblači franjevački habit na Humcu. Prve zavjete polaže 13. srpnja 2008. na Humcu, a doživotne 14. rujna 2014. u Međugorju. Filozofsko-teološki studij završava na KBF-u u Zagrebu gdje i diplomira 10. ožujka 2014. Mogli ste primjetiti, fra Ivan je već od rujna ove godine u našem samostanu na Brijegu. Fra Ivane BiB, viđat ćemo se na Brijegu! :)

 

FRAMA