Elektroprivreda HZHB: Oglas za prijam uposlenika i pripravnika

I. Prijam pripravnika radi obavljanja pripravničkog staža u Društvu, kako slijedi:

1. Magistar inženjer elektrotehnike (smjer: elektroenergetika) - 12 pripravnika, sa mjestima rada kako slijedi:

a) Mostar - 6 pripravnika, b) Jajce - 1 pripravnik, c) Rama - 1 pripravnik, d) Livno - 1 pripravnik, e) Grude - 1 pripravnik, f) Travnik - 1 pripravnik g) Orašje - 1 pripravnik;

2. Magistar inženjer elektrotehnike (smjer: telekomunikacije) - 3 pripravnika, sa mjestom rada u Mostaru;

3. Magistar inženjer elektrotehnike (smjer: računarstvo) - 2 pripravnika, sa mjestom rada u Mostaru;

4. Magistar inženjer geodezije - 1 pripravnik, sa mjestom rada u Mostaru;

5. Sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike - 3 pripravnika, sa mjestom rada u Tomislavgradu;

Tekst se nastavlja ispod oglasa

6. Sveučilišni prvostupnik inženjer strojarstva - 2 pripravnika, sa mjestom rada u Tomislavgradu.


II. Prijam uposlenika sa radnim iskustvom od najmanje 1 godine, kako slijedi:

1. Magistar inženjer sigurnosti i zaštite na radu - 1 izvršitelj, sa mjestom rada u Mostaru

Vrijeme trajanja pripravničkog staža - 12 (dvanaest) mjeseci. Prijave s kraćim životopisom, adresom i brojem telefona, te jasnom naznakom za koje radno mjesto, te mjesto rada se kandidat prijavljuje radi uposlenja i obavljanja pripravničkog staža, kao i dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta oglasa dostaviti na adresu:

JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Ulica Mile Budaka 106 A., Mostar, s naznakom: Prijava na oglas - za radno mjesto pod rednim brojem____ npr. I. 1.f.

Kandidati koji se prijavljuju radi uposlenja pored ispunjenja općih zakonskih uvjeta, moraju ispunjavati i posebne uvjete ovog oglasa što će dokazivati slijedećim dokumentima:

-ovjerena kopija diplome/svjedodžbe o završenoj školi,
- uvjerenje (potvrda) o radnom iskustvu u struci,
-ovjerena kopija radne knjižice (stranice sa: osobnim podatcima, podatci o školskoj i stručnoj spremi te stranice na kojima se upisuju podatci o zaposlenju i stažu)

Dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih zakonskih uvjeta izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u roku od 8 dana od prijema obavijesti o rezultatima oglasa. Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu i aktima Društva.

Oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja (22.2.2011). Dostavljenu dokumentaciju nećemo vraćati. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.