Elektroprivreda HZHB: Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima

Elektroprivreda HZHB: Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima
Natječaj je objavljen danas, 31.1.2011. godine i ostaje otvoren 15 dana od sljedećeg dana od objavljivanja. U nastavku pročitajte tekst natječaja.

I.

Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar objavljuje natječaj za dodjelu 20 (dvadeset) stipendija i to:
- redovitim studentima elektrotehničkog fakulteta, smjer energetika, 3.(treće) godine I.(prvog) ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (3. godina sveučilišnog preddiplomskog studija) i
- redovitim studentima elektrotehničkog fakulteta, smjer energetika, II. (drugog) ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (1. i 2. godina sveučilišnog diplomskog studija)

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti fakulteta iz točke I . ovog Natječaja koji su državljani BiH i koji imaju prebivalište na području općina na kojima JP" Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar obavlja djelatnost, te studenti koji ne primaju stipendiju od drugog davatelja stipendije.

Kriterij na temelju kojeg će se vršiti dodjela stipendija je:
1. uspjeh (prosjek ocjena)
Kod dodjele stipendija redovitim studentima prednost će imati kandidati starijih godina studija.

III.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Uvjerenje o upisu u tekuću godinu studija (akademsku 2010./2011.),
2. Ovjeren prijepis ocjena, sa izračunom prosjeka, sa prethodnih godina studija
3. Uvjerenje o državljanstvu;
4. Potvrda o prebivalištu izdana od CIPS-a
5. Izjava da nije korisnik stipendije ili pomoći;

IV.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od sljedećeg dana od objavljivanja Natječaja. Prijave s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti putem pošte ili osobno na adresu JP"Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Ulica Mile Budaka 106 A, 88 000 Mostar (s naznakom: Natječaj za stipendiranje) Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.