Zbog teške krađe traži se Jozo Markić

Građani koji imaju informaciju o boravku i kretanju navedene osobe mole se da obavijeste najbližu Policijsku postaju pozivom na besplatni telefonski broj 122.