Policija u Tihaljini pronašla 3,755 kg 'trave'

Policija u Tihaljini pronašla 3,755 kg 'trave'
...koja se nalazi u mjestu Tihaljina, nalazi određena količina opojne droge marihuane. Nakon što su za to stečeni uvjeti policijski službenici jučer su izvršili očevid te su izuzeli pronađenu PVC vreću u kojoj se nalazila zeljasta tvar koja izgledom, bojom i mirisom asocira na opojnu drogu marihuanu. Vaganjem je utvrđeno da masa pronađene tvari iznosi 3,755 kg a uzorak pronađene tvari poslat ćemo na vještačenje.

Policijski službenici poduzimaju potrebne izvide u cilju utvrđivanja identiteta vlasnika pronađene tvari.

Boboska.com