Rekonstruirana prometnica koja povezuje Paoču i Vidoviće

asfalt
asfalt
Riječ je o 515 metara dugoj dionici nakon čijeg je završetka ujednačena širina kolnika na približno 5,5 metara na cijeloj prometnici Dobro Selo-Tepčići-Vidovići-Paoča-Padine. Rekonstrukciju ove dionice u potpunosti je financiralo Ministarstvo prometa i veza Hercegovačko-neretvanske županije.

Realizacija ovog projekta jako je značajna za stanovništvo ovih mjesta u našoj općini, no vrijedi istaknuti i kako se radi spojnoj cesti R424 Mostar-Čitluk s R425 Žitomislići-Čitluk. Dakle, riječ je o cestovnom pravcu koji može služiti kao alternativa za odvijanje prometa u slučaju zastoja na navedenim regionalnim cestama.

Također, u strategiji razvoja javnih cesta u općini Čitluk predviđeno je da ovaj cestovni pravac ide dalje od Padina, pa preko Graca, Vionice i dalje u smjeru Bijakovića i Međugorja, kojemu je ovaj pravac još jedna alternativna prometna vaza s okruženjem.

Citluk.ba