Čitluk: Održan prvi sastanak Organizacijskog odbora Dana berbe grožđa

„Dani berbe grožđa - Brotnjo 2012", na početku kojeg je Marin Radišić, predsjednik Organizacijskog odbora, članove upoznao s presjekom događanja vezanim za prošlogodišnju manifestaciju.

Pored predsjednika Radišića prvom sastanku Organizacijskog odbora nazočili su i dopredsjednik Ivo Jerkić, načelnik općine Čitluk, članovi Andrija Stojić, Borislav Šimović, Krešo Milićević i Marin Sivrić, kao i pomoćnici načelnika Pavo Zovko, Marko Klemo i Mario Rozić.

Ovogodišnja manifestacija Dani berbe grožđa održati će se 14., 15. i 16. rujna i prvom sjednicom Organizacijskog odbora već su počele pripreme za njenu što bolju organizaciju. Kako se radi o manifestaciji koja traje više od pola stoljeća, i koja je jedna od najstarijih u BiH, na sastanku se moglo čuti kako je organizaciju manifestacije potrebno „dići na državnu razinu", dakle da ista bude financirana iz državnog ili iz proračuna Federacije.

A budući da organizacijski odbor brine o pripremi programa Dana berbe grožđa na sastanku je bilo govora i o tomu kako manifestaciju, koja tradicionalno traje tri dana, kvalitetnim sadržajima proširiti na cijeli tjedan, kao i angažiranju popularnog zabavljača koji će nastupiti na završnoj večeri manifestacije. Bilo je govora o potrebi jačeg marketinškog promoviranja same manifestacije putem medija, te putem prigodne brošure Dani berbe grožđa koja je iz godine u godinu sve bolja, ali i o nastavku aktivnosti koje su se pokazale dobrima, jedna od kojih je prodaja prigodnih čaša sa utisnutim logom manifestacije i prigodnim držačem.

Predsjednik Radišić na kraju sastanka zadužio je sve članove da na temelju dosadašnjih iskustava u organizaciji Dana berbe grožđa za slijedeću sjednicu Organizacijskog odbora pripreme prijedloge, kako bi se možebitni nedostatci iz ranijih godina ispravili.

Citluk.ba