FOTO  Brana u Čitlučkom polju prkosi vodi i ljudskom nemaru

I doista, zamisao fra Didaka Buntića realizirana je 36 godina kasnije. Radovi na brani završeni su 18. studenoga 1958. godine. Nemirna voda uz branu sada već davne 1981. godine odnijela je dva života. Braća Pehar su se prevrnula u čamcu te su se ugušili u ledenoj vodi.

Prema onome što smo doznali, brana je planirana i građena za navodnjavanje Međugorskog polja (do točnih podataka ćemo pokušati doći u dogledno vrijeme), a danas služi kao regulator protoka vode u potoku Lukoč u kojeg se slijeva voda sa brda sa sjeverne strane kao iz cijelog polja. Kako je potok u Međugorju gradnjom objekata u posljednjih 30 godina sužen sa nekadašnjih 20-ak, na svega nekoliko metara širine, bez ove brane u potpunosti bi bio onemogućen život u samom centru mjesta za vrijeme velikih oborina kakve smo imali proteklih dana.

Iako su ljudi svojim nemarom i namjernim uništavanjem napravili dosta štete na samom objektu (minirana kontrolna kućica sa sigurnosnim ventilima) značaj brane je neprocjenjiv.

Za pretpostaviti je kako bi u današnje vrijeme cijena gradnje ovog objekta iznosila više milijuna €, od projekata, silnih studija utjecaja na okoliš, dozvola pa do samih građevinskih radova.

foto i tekst: brotnjo-online.com