Čudili se mi tome ili ne, ali polovica mladih žena ne zna gdje je vagina

Ispitanicama je bio predložen crtež koji je prikazivao ženski reproduktivni sustav. Samo polovica žena starih između 26 i 35 godina lociralo je gdje se nalazi vagina.

Trećina ispitanica u dobi između 16 i 35 godina priznalo je kako izbjegava ginekološke preglede jer jer im izazivaju neugodu.

Sve žene u dobi od 66 do 75 godina ispravno su i bez problema označile vaginu i sve ženske reproduktivne organe te nemaju praksu izbjegavanja liječničkih pregleda.

Istraživanje je također pokazalo i da su anketirane žene bile sklone izbjegavanju riječi 'vagina' već su radije koristile izraze poput 'intimni' ili 'ženski' dijelovi.

net.hr