VAŽNI SAVJETI GRAĐANIMA Dodir sa kemikalijama uvijek opasan, najčešće koban

VAŽNI SAVJETI GRAĐANIMA Dodir sa kemikalijama uvijek opasan, najčešće koban

Zbog specifičnosti svog djelovanja, opasne kemikalije predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi, čak i u okruženju u kojem se ljudi osjećaju najsigurnijim - u vlastitom domu.

Krivci za ovu vrstu trovanja, najčešće leže u nepoznavanju svojstava kemikalija i lijekova, njihovoj štetnosti kao i načinu njihovog skladištenja i čuvanja van dohvata djece, koje s ovim supstancama niti u kojem slučaju ne bi smjele dolaziti u kontakt.

Najčešće stradaju djeca

Djeca dobi do pet godina, čine više od deset posto ukupno prijavljenih trovanja i intervencija zbog trovanja, u okviru rada zdravstvenih ustanova poput hitnih blokova bolnica, obiteljskih ambulanti i službi za hitnu medicinsku pomoć, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Pod terminom "dodir sa kemikalijama" podrazumijevamo gutanje, kontakt kože sa kemikalijama ili njihovo udisanje, bez razlike je li se radi o štetnom plinu, aerosolu ili čak isparenju.

U ukupnom broju trovanja, određeni postotak trovanja kod odraslih otpada na trovanja na radnom mjestu ili za vrijeme boravka na otvorenom, dok je kod djece ogroman postotak upravo u dijelu trovanja kod kuće ili trovanja u domaćinstvu.

Kako se navodi u upozorenju iz INZ-a, način obilježavanja ili označavanja svake opasne kemikalije mora biti izuzetno jednostavan, lako uočljiv, transparentan, kako bi sve osobe koje dolaze u kontakt sa kemikalijama, bez obzira na svoju stručnost i kompetencije, mogle prepoznati potencijalno opasnu kemikaliju, ali i način kako pravilno s njom rukovati i kako u kontaktu sa kemikalijom zaštititi svoje zdravlje.

Sve kemikalije u osnovi razvrstavamo po jednostavnom kriteriju - po kojem osnovu i koju štetnost za organizam prouzrokuju, i to na kemikalije s neželjenim akutnim i neželjenim kroničnim efektom.

Supstance s neželjenim akutnim djelovanjem su one koje nakon jednokratnog izlaganja ili kratkotrajne izloženosti prouzrokuju veliku štetu organizmu. Kod kontakta s ovim tipom kemikalija prvi simptomi, oštećenja i posljedice po organizam su trenutne, čak ako je kontakt ostvaren s izrazito malom količinom supstance.

Kemikalije s neželjenim kroničnim efektom su sve supstance čije djelovanje neželjene efekte manifestira nakon produženog djelovanja ili izloženosti, u osnovi perioda ne kraćeg od devedeset dana.

Postupanje u slučaju dodira sa kemikalijama

Gotovo svaki nepripremljeni dodir sa kemikalijama je opasan, a najčešće i koban za osobu koja nije stručno osposobljena da rukuje kemikalijama.Važno je istaći kako su u svim slučajevima kontakt telefoni nadležnih Službi za prijavu svih slučajeva dodira s opasnim kemikalijama (u BiH) - 122 policija, 123 vatrogasci i 124 hitna pomoć.

Nakon što kontaktirate Službe osposobljene za djelovanje u ovakvim situacijama, osobe prisutne trovanju mogu započeti s prvom pomoći dok čekaju na dolazak osposobljenog osoblja koje će pružiti svu potrebnu profesionalnu pomoć.

Prisutni trebaju odrediti je li žrtva diše, ima li uredne srčane otkucaje, te u slučaju nužde je li treba započeti CPR - srčanoplućno oživljavanje.

Iz INZ-a navode da, poučeni iskustvom da je liječenje najuspješnije u slučajevima kad je otrov i način kontaminacije poznat, posude i uzorke povraćenog sadržaja neophodno je, ako to okolnosti dozvoljavaju, sačuvati i predati nadležnim službama.

Prvi prioritet je evakuirati područje (u slučaju da se radi o većim ili masovnim trovanjima), te obavijestiti ovlaštenu osobu i otići na mjesto koje se smatra sigurnim. Drugi prioritet je dekontaminirati kožu i oči ispiranjem vodom.

Treći prioritet je, u slučaju da se radi o većim ili masovnim trovanjima, utvrditi vrstu kemikalija zbog kojih je nastala incidentna situacija, osigurati područje i staviti ga pod nadzor, onemogućiti pristup neovlaštenim osobama do momenta stavljanja situacije pod kontrolu, ograničiti izloženost radnog osoblja i utjecaj na okoliš, dok je četvrti prioritet očistiti kontaminirana područja i neutralizirati ih od daljnjih štetnih utjecaja na okolinu.

Hercegovina.info