Udruga za Down sindrom organizira 1. Simpozij o Down sindromu u Hercegovini

Planirana su predavanja sljedećih stručnjaka: doc.dr.sc. Darinka Šumanović - Glamuzina, primarijus pedijatar neonatolog, prof.dr.sc.prim. Vida Čulić, dr.med. pedijatar subspecijalist genetičar, mr.sci.med. Mensuda Hasanhodžić, dr.med. primarijus pedijatar i medicinski genetičar, prim.dr. Tomica Božić, pedijatar kardiolog, prim.mr.sc. Mladenka Naletilić, dr.med. specijalist fizijatar i mr.sc. Ivana Šimić, prof. logoped.

Ovim putem Vas pozivamo da nam se pridružite na Simpoziju koji će se održati 27.09.2013. godine sa početkom u 12h u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Mostaru. Molimo Vas da dostavite broj i imena sudionika do 25.09.2013. godine na broj telefona 063 299 956 ili na mail adresu [email protected].

Sanda Beno, predsjednica Udruge