Regionu prijeti superkomarac koji dolazi iz Azije

Za tu se vrstu komarca smatra da je mogući prijenosnik brojnih uzročnika bolesti - encefalitisa, virusa zapadnog Nila i chikungunye. Unatoč njegovom ekspanzionističkom potencijalu za sada se ne barata preciznim podacima o tome je li se trajno nastanio u Hrvatskoj. Tom se problematikom bave stručnjaci Odjela za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". Hoće li nova vrsta komarca istiskivati "domaće" vrste komaraca, još se ne zna, ali se zna da je azijski superkomarac već raširen u sjeveroistočnom dijelu Slovenije uz područje Krapinsko-zagorske županije.

Četiri mjeseca trajalo je istraživanje na sedam lokacija u Krapinko-zagorskoj županiji a u studiji se navodi kako je Aedes japonicusa zamijećen na groblju u Đurmanecu i uz granični prijelaz Macelj sa Slovenijom. Veći broj komaraca nije pronađen na lokacijama udaljenijim od slovenske granice.

glas-slavonije.hr