Pranje sirove piletine može izazvati trovanje

Pranje sirove piletine može izazvati trovanje
Britanska agencija za ispravnost hrane tvrdi da ispiranje sirove piletine predstavlja potencijalni rizik od širenja bakterija po radnoj površini, u radijusu od čak 90 cm, prenosi The Daily Telegraph.

Naime, prema istraživanju, 65 posto sirove piletine sadrži bakteriju campylobacter, a ona je najčešći uzročnik trovanja hranom.

Campylobacter je rod bakterija koji obuhvaća pokretne, zakrivljene, mikroaerofilne, gram-negativne bacile, koji mogu uzrokovati septički tromboflebitis, bakterijemiju, endokarditis, osteomijelitis, infekciju zglobova i proljev.

Izvor: Net.hr