Otvoreno pismo povodom novonastale situacije u zdravstvenom sektoru

Otvoreno pismo povodom novonastale situacije u zdravstvenom sektoru

...ignoriranja problema u sektoru zdravstva od strane svih nadležnih tijela i činjenice da se nikad nije bavilo uzrocima tih problema. Pozivamo da se prestane s vrijeđanjem inteligencije građana/pacijenata koji već godinama na svojim leđima i kućnim proračunima trpe sve probleme u sustavu zdravstva koji nisu počeli blokadama računa nego mnogo, mnogo ranije. Posebno ukazujemo na licemjerne prijetnje da će doći do uskraćivanja usluga pacijentima.

Draga gospodo, sve dok mi imamo obvezu plaćati poreze i doprinose, imamo i pravo tražiti pravovremene i kvalitetne zdravstvene usluge koje su inače zajamčene međunarodnim konvencijama i Ustavom BiH. Jedan od najvećih problema jeste činjenica da ste Vi to zaboravili, kao i činjenica da su pacijenti kršenje svojih prava prihvatili kao realnost. S druge strane, postavlja se pitanje što ste Vi - kao nadležni ministri, direktori raznoraznih zavoda, ustanova, agencija i sindikata - učinili da se se takvo stanje promijeni.

ZZO HNŽ-a raspolaže i upravlja našim novcem, jesu li ikada objasnili građanima na koji način kontroliraju kako se taj novac troši, na koji način nadgledaju obim i kvalitetu usluga koje u naše ime plaćaju zdravstvenim ustanovama? Imaju li podatke o zadovoljstvu korisnika/pacijenata, listama čekanja, neispravnim uređajima, itd.? Zašto u HNŽ-u građani ne mogu uz zdravstvenu knjižicu koristiti usluge privatnih zdravstvenih ustanova, ako svi relevantni zakoni jednako tretiraju i javni i privatni sektor? Zašto već godinama, za veliki broj usluga plaćamo dva puta - jednom kroz doprinose i drugi put kad odemo privatno jer smo prisiljeni?

Federalni ministar poziva na deblokadu računa kao da je to čarobni štapić za sve probleme. Zašto ne pozivate na poštivanje Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, znate li da u HNŽ-u ti zakoni ne vrijede, znate li da u HNŽ već 10 godina participaciju plaćaju djeca i mnogi drugi koji ju ne bi trebali plaćati, znate li kako u ovoj županiji žive djeca dijabetičari, znate li da ova županija uopće nema zdravstvenog inspektora?! Ista pitanja možemo postaviti i županijskom ministru i premijeru. Spominju se dugovi, a gdje su tužbe i presude za ta dugovanja?! Kako je moguće da SKB Mostar nije tužila, recimo ŽZH, ili da barem jedan od dobavljača kojem SKB duguje nije tužio bolnicu?

Zašto šute sindikati?

Pitanja je mnogo, a odgovora nema. Smatramo da su potrebna sistemska rješenja, a prvi korak bi morala biti revizija poslovanja i učinka svih relevantnih institucija i ustanova u sustavu zdravstva. Prije toga, bez konkretnih pokazatelja tko je i na koji način sektor zdravstva doveo u ovakvo stanje, razgovarati o oprostu dugovanja, dodatnom financiranju i sl., bilo bi u najmanju ruku neozbiljno prema građanima koji su ključni financijeri cjelokupnog sustava zdravstva.

Marin Bago
Predsjednik Mreže