Nova vrsta banana

nova banana
nova banana
... spasiti živote stotinama tisuća djece koja umiru od nedostatka tog vitamina.

Nova vrsta banana ima jestivi dio zlatnonarančaste boje, a nastala je preuzimanjem gena iz posebne vrste banana koja potiče sa Papue Nove Gvineje i koja je veoma bogata provitaminom-A. Preuzeti geni iskombinirani su sa najrasprostranjenijom sortom kevendiš banana.

Provitamini su supstance sa vrlo malo vitamina ili bez njih, ali koje se mogu konvertirati u nositelje vitamina. Vitamin A ostvaruje vitalne funkcije kod rasta i razvoja djece, u imunom sistemu kao i kod vida.

Nova revolucionarna vrsta banana razvijana je u posljednjih 10 godina na Tehnološkom univerzitetu u Kivnslendu, a istraživanje je financirala fondacija Bill Gates. Ovi elitni geni su poslati u Ugandu u epruvetama da bi bili ubačeni u tamošnje sorte banana, izjavio je vođa istraživanja James Dale.