BiH među zemljama s visokim postotkom pušača

Bosna i Hercegovina spada u zemlje s visokim postotkom pušača, kako u populaciji mladih, tako i odraslih, a, također, je izuzetno visok broj pasivnih pušača.

Alarmantni podaci su prisutni kod svih grupa stanovništva, kako na javnim mjestima tako i u privatnim prostorima.

Istraživanja su pokazala da je gotovo 60 posto odraslog stanovništva svakodnevno izloženo duhanskom dimu na radnom mjestu, kao i gotovo 90 posto dječaka i djevojčica koji su izloženi pasivnom pušenju na javnim mjestima.

Istraživanja su pokazala da je gotovo 60 posto odraslog stanovništva svakodnevno izloženo duhanskom dimu na radnom mjestu, kao i gotovo 90 posto dječaka i djevojčica koji su izloženi pasivnom pušenju na javnim mjestima.

Svake godine, više od 8.300 građana izgubi život zbog bolesti direktno prouzročenim duhanskim dimom.

Upravo na današnji dan prije dvije godine, Udruženje PROI je predstavilo kampanju "Smeta Mi", koja je postala prva velika javna kampanja u Bosni i Hercegovini koja adresira problem upotrebe duhanskih proizvoda i posrednog pušenja i zagovara usvajanje sveobuhvatnih zakona u ovoj oblasti.

Tijekom implementacije kampanja je dobila jaku podršku stanovništva i postala jedna od najuspješnjih kampanja potaknutih od civilnog društva, koju putem socijalnih mreža prati više od 16.000 ljudi, od kojih je 200 sudjelovalo u selfie kampanji #SmetaMi, a 8.600 osoba su potpisale peticiju za potpunu zabranu pušenja na javnim mjestima.

Ta inicijativa je dala glas tisućama građana, koji godinama očekuju od vlade da djeluje u interesu građana, a ne u interesu duhanske industrije. Jedan od zahtjeva je i da hitno donesu novi sveobuhvatni zakoni o kontroli duhana koji je trenutno u zakonskoj proceduri u oba entiteta, a čije usvajanje ne bi samo zaštitilo zdravlje svih građana naše zemlje, već i otvorilo vrata daljem napretku ka EU integraciji i ispunjavanju međunarodnih obveza naše zemlje.

Stotine pojedinaca, organizacija, institucija i medija aktivno su se uključili u inicijativu i imali jak utjecaj na trenutni progres na polju kontrole duhana u BiH.

Danas će PROI zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH i organizacijama iz Partnerstva za BiH bez duhanskog dima, dodjeliti priznanja organizacijama i pojedincima za izvanredan doprinos u stvaranju zdravog okruženja bez duhanskog dima u BiH za 2018 godinu.

Dobitnici su odabrani od predstavnika civilnog društva - članova Odbora za nagrade Partnerstva za BiH bez duhanskog dima, i to u osam različitih kategorija.

Ceremonija dodjele priznanja bit će upriličena danas tijekom Smoke-Free prijema u Sarajevu, koje PROI organizira u restoranu "Druga kuća" u suradnji sa Zavodom za Javno Zdravstvo FBIH, Svjetskom bankom i Švicarskim veleposlanstvom, priopćeno je iz Udruženja PROI.

večernji list