Aspirin od 100 mg samo za one do 70 kilograma težine

aspirin C
aspirin C

... bavilo učinkom aspirina s obzirom na težinu pacijenta. Učestala preporuka i praksa o preventivnom uzimanju acetilsalicilne kiseline istraživanjem Petera Rothwella i suradnika dobila je sada važan element i konkretnu uputu: do 100 miligrama aspirina dnevno kao prevencija kardiovaskularnih bolesti funkcionira samo u ljudi do 70 kilograma težine.

Za one sa 70 kilograma i više takav učinak, utvrdili su ovim radom, imaju samo doze od oko 300 miligrama aspirina dnevno. "Slična je interakcija uočena i za kolorektalni rak i krvarenje. Analiza implicira da doza aspirina prilagođena težini može znatno unaprijediti učinkovitost aspirina.

Niska doza aspirina smanjila je kardiovaskularne procese 23 posto kod ljudi do 70 kilograma u usporedbi sa smanjenjem od tek 12 posto u cjelokupnoj populaciji u kojoj težina nije uzeta u obzir", stoji u istraživanju koje je objavio znanstveni časopis Lancet.

U svojem su radu analizirali devet istraživanja aspirina kao prevencije kardiovaskularnih problema i četiri rada o aspirinu kao sekundarnoj prevenciji moždanog udara.

Procjenjuje se da milijardu ljudi dnevno u svijetu preventivno uzima aspirin. Acetilsalicilna kiselina najprodavaniji je lijek i u Hrvatskoj među lijekovima koji ne idu na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.