Alkohol koji ne uzrokuje mamurluk ni sudare

Nova studija korejskih znanstvenika pokazuje da bi povećanje koncentracije otopljenog kisika u alkoholu moglo pomoći u smanjenju nuspojava i nesreća povezanih sa alkoholom, piše Znanost.com.

"Nakon konzumacije etanol se oksidira u acetaldehid, a zatim se dalje oksidira do vode i ugljičnog dioksida u tijelu", objasnio je Kwang-il Kwon, fakultetski profesor farmacije na Sveučilištu Chungnam. "Ove reakcije oksidacije se javljaju uglavnom putem jetrene oksidacije i uređene su katalitičkim svojstvima enzima koji metaboliziraju alkohol uključujući mikrosomalni sustav oksidiranja alkohola (MEOS), alkohol dehidrogenazu (ADH), te aldehid dehidrogenazu (ALDH).
Oksidacija etanola putem ADH, ALDH, i MEOS-a zahtijeva kisik, a više kisika povećava stopu oksidacije etanola."

Kwon i njegovi kolege su izveli tri pokusa s 49 zdravih dobrovoljaca (30 muškaraca, 19 žena), sa prosječnom dobi od 27,2 godina. Rezultati su pokazali da povišena, otopljena koncentracija kisika u alkoholnim pićima može ubrzati metabolizam i eliminaciju alkohola.

"Kisikom obogaćeno alkoholno piće smanjuje koncentraciju alkohola u plazmi brže nego normalno otopljeni kisik u alkoholnom piću", rekao je Kwon. "To bi moglo dati značenja kliničkom i stvarnom životu. Kisikom obogaćena alkoholna pića bi mogla omogućiti pojedincima da brže postanu trijezni, te smanjiti nuspojave acetaldehida, bez značajnih razlika u efektima alkohola. Nadalje, smanjeno vrijeme za niži BAC bi moglo smanjiti nezgode vezane uz alkohol."

Alkoholna pića s višim koncentracija kisika već postoje u Koreji. Net.hr