56,5 posto ispitanih u BiH: Homoseksualnost treba liječiti

veze, razlika, godine, homoseksualci, Europska unija, azilanti, azil u Europi., homoseksualnost, BIH, liječenje
U sklopu projekta provedeno je kvantitativno istraživanje diljem Bosne i Hercegovine kako bi se bolje razumjeli razlozi za homofobiju / transfobiju, te diskriminaciju na temelju seksualne orijentacije i rodnog identiteta u BiH.

Ovo istraživanje javnog mnijenja je provedeno na uzorku od 1010 ispitanika / ca, a svi dobiveni rezultati istraživanja predstavljeni su u publikaciji ‘Tko smo mi da sudimo drugima? Ispitivanje javnog mnijenja o stavovima prema homoseksualnosti i transrodnosti u Bosni i Hercegovini ‘u kojoj je dodatno urađena dubinska interpretacija rezultata u bh.. kontekstu.

Ispitivanje je pokazalo vrlo nizak stupanj senzibiliziranosti opće populacije prema lezbijkama, gay, biseksualnim i transrodnim (LGBT) osobama, kao i nedovoljno znanje o položaju i problemima s kojima se suočavaju LGBT osobe. Tako 56,5% ispitanika / ca smatra da ‘homoseksualnost treba liječiti' što potvrđuje ustaljeni stereotip, kao i nedovoljan stupanj znanja o homoseksualnosti koja je skinuta s popisa bolesti i društvenih poremećaja. Za tri četvrtine ispitanika / ca ljubljenje na javnom mjestu osoba u istospolnoj vezi je neprihvatljivo, za razliku od promjene spola kod kojeg je manji postotak odbojnosti (59,5%). Određen stupanj tolerancije prema LGBT osobama se može zaključiti iz podatka da više od 90% ispitanika / ca ne bi vršilo fizičko ili verbalno nasilje nad LGBT osobama, a 75,6% ispitanika / ca nasilje ne bi promatrali pasivno, odnosno pomogli bi žrtvi.

Ispitivanje javnog mnijenja je pokazalo da su spol i stupanj obrazovanja najvažniji faktor koji utječe na stupanj homofobije. Žene imaju mnogo liberalnije stavove prema homoseksualnosti u odnosu na muškarce, kao i ispitanici / e koji žive u urbanim djelovima u odnosu na ruralna područja. Ako se uzme u obzir dobna struktura, mlađi ispitanici / e su mnogo tolerantniji / ei otvoreniji / e prema LGBT osobama u odnosu na starije.

" Ova publikacija je dragocjena polazna osnova onima koji / e će se u svom profesionalnom radu nastaviti istraživački put s ciljem daljnjeg senzibiliziranja javnosti o pravima i potrebama LGBT osoba. Postojeće publikacije su i nezaobilazna baza podataka, analiza i preporuka za sve one koji se bave LGBT temama u BiH", kažu iz Fondacije Heinrich Boll.