Ovo će se dogoditi tek za 90 godina

....ali zanimljivo je to što je posljednji dan ( 11.12.13. ) koji u sebi ima tri uzastopna broja.

Zanimljivo je što će se ovakav redoslijed brojeva dogoditi opet tek za 90 godina.