Vrijeme je za zaštitu od krpelja

Nakon dolaska na svoju žrtvu krpelja zarije svoje rilice i siše krv. Nakon što se krpelj nasiše dovoljno krvi, ženka se otpušta sa kože i pada na tlo gdje polaže jaja iz kojih se izlegu larve. Larve se hrane krvlju koju pronalaze kod svog prvog domaćina, da bi kasnije larve prešle u ninfe koje traže novog domaćina.

Prelaskom sa životinje na životinju krpelj može prenijeti razne bolesti. Sve to predstavlja veliki problem za kućne ljubimce. Najopasnija bolest koju krpelj može prenijeti psu je piroplazmoza. Bolest se najprije manifestira povišenom temperaturom, otežanim kretanjem, povraćanjem, tamnom mokraćom... Izuzetno je važno psa odmah odvesti veterinaru jer pas koji preboli tu bolest može imati dosta zdravstvenih problema nakon toga i nerijetki su slučajevi i uginuče psa.

Ovi putem predlažem, ukoliko psa izvodite u šetnju, posebice u prirodu potrebno je da ga tgretirate nekim od antiparazitskih preparata. Najčešće se koriste: Frontline/Merial ili Advantix/Bayer u obliku ampula ili spreja. Gore navedeni preparati najčešće odbijaju krpelje ili ih ubijaju u roku od mjesec dana koliko inače proizvođačka garantira dejstvo.

Ipak i nakon što dadnete gore navedene preparate potrebno je nakon šetnje psa pregledati i išćešljati ga gustim češljem.

Ukoliko ipak i nakon tretmana na životinji pronađete krpelja potrebno je promatrati psa nekoliko narednih dana i ukoliko se uoče gore opisani simptomi tamne mokraće, otežanog kretanja... potrebno je odmah da se obratite veterinaru.

Tekst: Leo Zovko