Tarik Razić: Post-moderna

tarik razić, tarik razić, tarik razić, tarik razić, tarik razić, tarik razić, tarik razić, tarik razić, katarina kosača, tarik razić, tarik razić, tarik razić, tarik razić, tarik razić, tarik razić
Ima jedan
u književnosti
pravac koji
nikako ne možeš
da shvatiš

Taman, da i profesora
pomno pratiš
dok o njemu smjelo priča

Bože Sveti koliko
tu kiča ima,
da ti naprosto
mozak muči
Al' eto i to mora
da se uči

A Vi gospodine
Kalvino
niste napisali ništa fino
To odmah da Vam je jasno
sad Vam kažem
ali već je kasno!!!

Pa tu knjigu kad
čitaš to je isto k'o
da u Sotonu gledaš
Samo bezumno po stranicama
skitaš i ne znaš
šta da profesora pitaš

Al' to je užas što moraš
da čitaš
Dosta mi je svega!!!
a posebno Kalvina,
Neću više
Čitati njega

Postat' ću član
Danteova "Pakla" ,
preciznije
"Inferna"
Život mi je
Post-moderna.