FOTO  Svih 116 plaža Dubrovačko-neretvanske županije je za kupanje

plaža Banje Dubrovnik
... obavio je drugo redovno ispitivanje mora na 116 plaža u periodu od 5. lipnja do 16. lipnja 2017. godine.

Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

Od ukupno 116 plaža, more na 115 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, dok je samo na plaži hotela "Park" na otoku Korčuli more bilo dobre kakvoće.