Stručnjaci za internetsku sigurnost testiraju spremnost za obranu od hakera

Ova vježba provjere spremnosti za obranu od informatičkih prijetnji važan je prvi korak u suradnji u borbi protiv mogućih kibernetičkih napada na ključnu infrastrukturu i u nastojanjima da se građani i poduzeća osjećaju sigurnima na internetu, rekla je povjerenica za nove tehnologije Neelie Kroes.

 Scenarij predviđa da nekoliko zemalja članica jedna za drugom imaju problema s povezivanjem na internet te prekid internetskih veza između zemalja.
Sve zemlje članice EU-a te Švicarska, Norveška i Island sudjeluju u vježbi bilo kao promatrači bilo kao sudionici.  (Hina)