Posjećenost bosanskohercegovačkih internet stranica za mjesec travnj 2011.

hercegovina.info na 12. mjestu

Svima je poznato da sportska industrija globalno neprekidno generira visoke stope profita. Bilo da se radi o pravima na emitiranje radio-televizijskih prenosa sportskih dešavanja, prodaji karata i sponzorstvima, kladionicama, modnoj industriji ili prodaji sportske opreme, sa sigurnošću možemo prepoznati temu koja budi interesovanje publike svih vrsta medija.

Podaci istraživanja gemiusAudience pokazuju da je među bosanskohercegovačkim internet korisnicima 40% onih koje različite sportske informacije zanimaju ili jako zanimaju. Razmatrana ciljna grupa provede gotovo jednaku dužinu vremena kao ostatak internet populacije online, mjesečno gotovo 4 sata. Pri tome u prosjeku pojedinac napravi 175 prikaza stranica mjesečno (bosanskohercegovačka internet populacija mjesečno u prosjeku napravi 191 prikaz stranica). Među privrženicima informacija o sportu bilježimo 46% muškaraca, koji u prosjeku internet posjete 25 puta mjesečno, dok žene koje predstavljaju 54% razmatrane ciljne grupe, internet mjesečno posjete 16 puta u prosjeku. Muškarci koje zanimaju ili jako zanimaju informacije o sportu , u prosjeku na internetu provedu 5 sati i 3 minute mjesečno te pri tome naprave više od 33 miliona prikaza stranica mjesečno. Žene u toj istoj ciljnoj grupi na internetu prosječno provedu gotovo 2 sata manje i pri tome ukupno naprave 21 milion prikaza stranica tokom mjeseca.

Među 66 mjerenih internet stranica, koje su u travnju 2011 učestvovale u istraživanju gemiusAudience, provjerili smo koje su web stranice zabilježile najveći udio korisnika sa interesom (zanima ili vrlo zanima) za različitim sportskim informacijama. U nastavku slijedi prikaz 5 web stranica prema podacima gemiusAudience za travanj 2011. kod kojih u najvećem omjeru nalazimo ciljnu grupu posjetitelja koje zanimaju ili jako zanimaju sportske informacije u odnosu na spol.
Tablica 1: Prvih 5 medija razvrstanih po kriteriju udjela posjetilaca među internet korisnicima, koji su rekli da ih različite informacije o sportu zanimaju ili jako zanimaju.

Legenda (za čitanje Tablice1):
Ciljna grupa - BiH internet korisnici koji su rekli da ih informacije o sportu zanimaju ili jako zanimaju.

Stvarni korisnici (BiH) - broj različitih internet korisnika iz BIH, IP adresa u datoj ciljnoj grupi, koji su odabranu internet stranicu posjetili u mjesecu travnju.
Udio posjetitelja - u postotku izražena odnos posjetitelja odabrane ciljne grupe, koji su posjetili internet stranicu i ukupnog broja posjetilaca odabrane internet stranice u mjerenom vremenskom periodu.

Primjer interpretacije (Tablica1):
Među svim posjetiocima koji su tijekom travnja 2011. posjetili stranicu bhtuning.com, ima 30,45% onih koji su rekli da ih različite informacije o sportu zanimaju ili vrlo zanimaju. U mjesecu travnju 2011. 30,45% posjetitelja internet stranice bhtuning.com predstavljalo je 11.564 različitih, stvarnih BiH internet posjetilaca.

U nastavku predstavljamo gemiusAudience podatke za mjesec april 2011. Prema gemiusAudience podacima u mjesecu aprilu među 66 mjerenih stranica doseg iznosi 762.501 bosanskohercegovačkih internet korisnika u dobi 15+.

Najveći doseg među mjerenim bosanskohercegovačkim stranicama
su : pik.ba, sarajevo-x.com, blogger.ba, avaz.ba i dernek.ba.

POSJEĆENOST BOSANSKOHERCEGOVAČKIH INTERNET STRANICA ZA MJESEC TRAVANJ 2011

Izvor: gemiusAudience, Bosna i Hercegovina, travanj 2011, VALICON & GEMIUS S.A.

Internet stranice su rangirane po kriteriju broja bosanskohercegovačkih stvarnih posjetilaca (real users). Stranice koje tijekom čitavog mjernog perioda od mjesec dana nekoliko dana nisu mjerila statistike, često zbog migracija na nove servere ili održavanja, po automatizmu nisu uvrštene u ovomjesečnu rang listu i gemiusAudience bazu - kraći periodi mjerenja time ne daju egzaktne podatke u odnosu na ostale učesnike koji su se mjerili tokom cijelog perioda.

Broj stvarnih posjetitelja (BiH) - broj Internet korisnika sa teritorije BiH koji su generirali najmanje jedan prikaz stranice odabranog web medija u datom mjesecu. Ovaj indikator se odnosi na aktualni broj osoba (ne kompjutera, cookie-a ili IP adresa) koje su, sa teritorija BiH, posjetile web mjesto u datom mjesecu.

Doseg (BiH) - izražen je kao postotak, omjer broja posjetilaca (real users), sa teritorija BiH, koji generiraju najmanje jedan prikaz stranice na odabranom web mjestu u datom vremenskom periodu i totalnog broja Internet korisnika u datom vremenskom periodu.

Procjenjeni dodatni doseg iz inozenstva: Procjenjeni dodatni doseg - inozenstvo predstavlja broj stvarnih posjetitelja, koji su internet stranicama pristupali putem IP broja koji ne potiče sa teritorija BiH. Podatak o procijenjenom dodatnom dosegu iz inozenstva nije korigovan sa podatkom terenske ankete, kao što to važi za podatak o domaćem dosegu.

► Valicon d.o.o. je jedna od vodećih kompanija za tržišno savjetovanje i istraživanje u regiji jugoistočne Europe. Ova kompanija je nastala 2007. godine i specijalizirana je na mala tržišta, rješenja prilagođena klijentima, napredne metodološke pristupe i dubinska istraživanja klijenata. Kompanija je partner Gemius S.A. za glavno online istraživanje gemiusAudience u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Makedoniji.

► Gemius S.A. je najveća internet istraživačka agencija u centralnoj i istočnoj Europi, pruža široki dijapazon pretraživanja interneta, brojnim međunarodnim klijentima kroz regiju, a nedavno je također počela djelovati u Danskoj. Cilj glavnog istraživanja jest da postavi internet valutu mjerenja publike u svim zemljama gdje je kompanija prisutna. Radeći sa ključnim industrijskim spojenim odborima i drugim tržišnim igračima, Gemius pruža tačne, visokokvalitetne podatke za medija planere, kupce i prodavače.

Kompletnu statistiku možete preuzeti ovdje: STATISTIKA VALICON