Ovisnost o internetu kao pravi poremećaj

Ovisnost o internetu kao pravi poremećaj

Kina, Tajvan i Koreja već su priznali ovaj poremećaj, a u 2013. i SAD će ovisnost o internetu (IAD - Internet Addiction Disorder) priznati kao pravi poremećaj koji je potrebno liječiti. Simptomi su:

- „Preokupacija" sa internetom i internet igrama (najčešće više od 38 sati tjedno)
- povlačenje u sebe kada internet nije dostupan
- gubitak ostalih interesa
- nemogućnost kontrole i vremenskog ograničenja korištenja interneta.

tehton.covermagazin.com