Nova Facebook aplikacija – Facebook Breakup Notifier

Zahvaljujući upravo ovoj aplikaciji nećete morati konstantno provjeravati status veze svoje simpatije, nego ćete o tome biti posebno informirani putem emaila i tako ćete znati kada ponovno krenuti u akciju.

tehton.covermagazin.com