Na Facebooku svake sekunde 7,9 novih korisnika

Broj novih korisnika u 2010. povećao se za 74% u odnosu na prethodnu godinu, što znači da se u prosjeku na Facbook svake sekunde u godini registriralo 7,9 novih korisnika .

Najveći broj korisnika dolazi iz SAD-a i Indonezije.

Najzastupljenija dobna skupina je između 18-24 godina, ali najveći rast u prethodnoj godini bio je među korisnicima starijim od 65 godina .

Najpopularniji brand na Facebooku je Coca-Cola sa 21,6 milijuna fanova a najpopularnija osoba pokojni kralj popa, Michael Jackson 26,2 milijuna obožavatelja.