Koliko prijatelja imamo na Facebooku?!

Koliko prijatelja imamo na Facebooku?!

- Prosječan broj prijatelja je 100.
- Samo 10% Facebook korisnika ima manje od 10 prijatelja
- 20% Facebook korisnika ima manje od 25 prijatelja.
- 50% ih ima više od 100 prijatelja.

tehton.covermagazin.com