Građani će na izborima u BiH uskoro glasovati preko Interneta

Na konferenciji je zaključeno da je certifikat o uspješno završenoj obuci za člana biračkog odbora potrebno koristiti kao opći uvjet za rad u biračkom odboru, a u izbornoj godini treba uvesti posebne edukacije za imenovanje članova biračkih odbora, propisati kazne za političke subjekte za koje se utvrdi trgovanje mjestima u biračkom odboru, kao i u slučaju kada se utvrdi da je član biračkog odbora učinio povredu izbornih pravila, a predložen je od tog političkog subjekta.

Sudionici konferencije su zaključili da je potrebno prebrojavanje glasačkih listića i utvrđivanje izbornih rezultata vršiti centralizirano (na jednom mjestu) za cijelu općinu kao izbornu jedinicu, s tim da bi više općina sa manjim brojem birača bilo uključeno u jedan takav centar, dograditi Jedinstveni informacijski sustav kako bi se osigurao pouzdan i zaštićen sistem povezanosti između centra za birački spisak, općinske izborne komisije, SIP-a i Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Projekt radnog naziva "Lap-top na svakom BM-u" treba konkretizirati kako bi se omogućilo da se elektronski uvežu sva biračka mjesta sa SIP-om i, po mogućnosti, uspostaviti video nadzor na biračkom mjestu u smislu nadzora nad radom članova biračkih odbora, ali neugrožavajući tajnost glasanja.

Fena