Facebook je dosadio svakom trećem korisniku

Facebook je dosadio svakom trećem korisniku
Istraživanje je bilo fokusirano na monetizaciju Facebooka, više nego na trenutne navike korisnika, ali su podaci otkrili mnogo toga.

Prema mišljenju 1.000 Amerikanaca, 80 posto korisnika Facebooka nikada nisu kupili neki proizvod ili iskoristili neku uslugu zbog onoga što su vidjeli na internet-stranici.

To znači da, bez obzira na tehnike, reklamiranje, koje kompanije trenutno koriste da bi privukle mušterije, jednostavno ne funkcionira.

Istraživanje je pokazalo da su korisnici između 18 i 34 godine najaktivniji na Facebooku, dok samo 29 posto starijih od 55 godina sebe smatraju redovnim korisnicima.

Ljudi koji mnogo vremena provode na Facebooku gube kontakte sa svojim prijateljima i ne druže se.