Facebook izazvao gnjev korisnika

Mnogi su prijedlozi naišli na opravdan gnjev korisnika.

Facebook je nedavno objavio nacrt svojih revidiranih uvjeta korištenja i dao korisnicima tjedan dana da komentiraju promjene. Neke promjene tiču se samo semantičkih izmjena, kao što je primjerice izbacivanje riječi "privatnost" iz Facebookove "politike privatnosti", koja je sada nazvana "politika upotrebe podataka".

'Pojašnjenja' koja su naljutila mnoge

Ovo zvuči užasno, međutim Facebook tvrdi da promjene u njegovim dokumentima koje se odnose na uvjete korištenja ove društvene mreže "ne odražavaju nikakve aktualne promjene u načinu na koji stranica radi". Umjesto toga, ono što je Facebook nazvao "pojašnjenjima", cilja na jasnije opisivanje korisnicima svega što Facebook čini.

Facebook, primjerice, predlaže uz postojeću kategoriju "korisnika" uvođenje još jedne kategorije, a to su "nekorisnici", ljudi koji imaju tek neku interakciju s Facebookom. Mnogi su ovo protumačili da Facebook na taj način stvara legalnu osnovu za pravila koja će se moći proširiti i na one koji nemaju profil na Facebooku. No, možda bi ovdje bilo bolje reći "timeline" i navikavati se postupno na tu riječ umjesto riječi "profil", budući da se i riječ "profil", prema novim Facebookovim uvjetima, zamjenjuje riječju "timeline".

Uz to, promjene su otvorile mogućnost da Facebook učinkovitije blokira korisnike koji imaju više profila. Štoviše, od korisnika će se prema novim pravilima također zahtijevati da informacije na svojim profilima redovito osvježavaju i drže ažuriranima kako ne bi u zabludu dovodili oglašivače, partnere i ostale zainteresirane strane. Hoće li i u kojoj mjeri Facebook na tome zaista i inzistirati, vidjet ćemo.

Takva Facebookova "pojašnjenja" uzrujala su mnoge. Mnogi korisnici u komentarima na Facebookove prijedloge u potpunosti su odbacili pokušaj uvođenja novih pojmova.

Tko pristupa vašim podacima?

Njemačka verzija Facebookovih prijedloga okupila je 32.000 vrlo gnjevnih korisnika koji su jednom jedinom rečenicom dali do znanja što misle o ovim promjenama: "Ich lehne die Änderungen ab." U grubom prijevodu "Odbijam promjene!"

Najviše kontroverzi izazvalo je pitanje do kojih sve podataka mogu doći pojedine aplikacije. Facebookova trenutačna politika oko ovog pitanja glasi: "Kad koristite aplikaciju, vaš sadržaj i informacije se dijele s aplikacijom." U prijedlogu revidirane politike privatnosti stoji pak ovo: "Kada vi ili 'drugi koji mogu vidjeti vaš sadržaj i informacije' koristite aplikaciju, vaš sadržaj i informacije dijele se s aplikacijom."

Ideja da aplikacija koju vaš prijatelj instalira može pristupiti vašim informacijama, uznemirila je mnoge koji su se tome snažno usprotivili jer aktivnosti nekog od vaših prijatelja u određenoj situaciji mogu otkriti i vaše osobne podatke. Prema dosadašnjim pravilima, za to im je trebalo vaše dopuštenje. Nije stoga neobično da je velik broj korisnika nezadovoljan jer Facebook očito na sve načine pokušava pomaknuti te granice.

Facebook za sada još nije objavio datum kad će njegova revidirana politika stupiti na snagu. Kompanija je objavila da joj je potrebno neko vrijeme da prikupi i posloži komentare i prijedloge korisnika prije nego donese konačnu odluku.

Net.hr