Globalna prosječna brzina interneta u rastu

brzina interneta
brzina interneta
No, znatno više zanimljivo od toga je da je globalna brzina interneta u porastu za 23 posto u odnosu na prvi kvartal prošle godine, te sada iznosi u prosjeku 6,3 Mbps, dok je "vršni" prosjek 34,7 Mbps.

Što se tiče brzina mobilnog interneta, "Akamai" i njegov partner "Ericsson" objavili su da su prosječne brzine dostigle 27,9 Mbps u Velikoj Britaniji, dok su najmanje u Alžiru (2,2 Mbps).

"Akamai" je također otkrio da se dva primarna Android web preglednika (Android WebKit i Chrome Mobile) za pretraživanje koriste u 58% svih globalnih pretraga mobilnim uređajima, dok Apple Safari čini oko 33 posto pretraga.