Najava IV. Susreta katedri za računovodstvo

Najava IV. Susreta katedri za računovodstvo

...za računovodstvo ekonomskih fakulteta zemalja regije pod nazivom "Stanje i perspektive računovodstvene profesije u zemljama jugoistočne Europe - izazovi EU integracija".

Susret se održava od 13. do 15 srpnja u prostorima EKO FIS Vlašić.
Susret čine tri događaja:

- interkatedarski skup, četvrtak 13.7.2017. godine (predstavljanje novina
u radu katedri za računovodstvo ekonomskih fakulteta iz Slovenije, Hrvatske,
Srbije i BiH)
- znanstveni skup petak 14.7.2017. prezentiranje prispjelih radove u polju
računovodstva i revizije koji će biti objavljeni u prigodnoj publikaciji
- okrugli stol petak 14.7.2017. godine na temu "Reforme u računovodstvu i
financijama u kontekstu EU integracija" pitanje Novog zakona o računovodstvu i
reviziji u F BiH i iskustva drugih zemalja u osiguranju kvalitete računovodstvene profesije.