Nada Beljan: Pjesma 'Kao šapat'

pjesma, Nada Beljan

KAO ŠAPAT

Kroza polje makova

kao šapat glasa

pomješana s hukom vjetra.

Doziva me odnekamo

iz daljine...

Sa visine...

Iz dubine...

Odasvuda...

Trčim gazeć' cvjetove.

Mahnem na leptira

što u kosu mi se zapliće.

Ruka takne križ.

Ustuknem

Šapatom na šapat

nijemo uzvratim;

Tu sam dušo...

Čujem te!

Nada Beljan