PRIJAVITE SE Akademski slikari i profesorica slikarstva naučiti će vas slikati

PRIJAVITE SE Akademski slikari i profesorica slikarstva naučiti će vas slikati
Goran Milinković

Otvorene su prijave za tečaj crtanja i slikanja u organizaciji akademskih slikara koji počinje 10. veljače 2020. godine u prostorijama Galerije Michelangelo u Ulici sv. Leopolda Mandića 14. Voditelji tečaja su Goran Milinković akademski slikar, Slavenka Volić profesorica slikarstva, Davorin Briševac akademski slikar, a prijave su otvorene do popunjenja mjesta.

Tečaj se sastoji od osnovnog tečaja i slikanja te nastavka tečaja u vidu naprednog tečaja sa individualnim pristupom. Kako je u razgovoru za hercegovina.info rekao akademski slikar i jedan od voditelja tečaja Goran Milinković početni tečaj se sastoji iz dva dijela – osnovni tečaj crtanja te osnovni tečaj slikanja.

Osnovni tečaj crtanja i slikanja traje 3 mjeseca (14 tjedana), a baziran je na dolascima koji bi bili jednom tjedno u trajanju od 2 sata. Svaki polaznik ima osiguranu klupu za slikanje i papir za crtanje.

„Prvi dio tečaja obrađuje crtež kao elementarni dio likovnosti i dio gdje se obrađuju osnovni teoretski pojmovi vezani za sam crtež. Crta se po prirodi odnosno po promatranju. Polaznici se upoznaju sa osnovnim metodama crtanja s težištem na smještanje likovnog prikaza u format (formatiranje), usporedno određivanje veličina (viziranje i proporcioniranje), prepoznavanje osnova kompozicijskih formi (komponiranje i kadriranje)“, objasnio je Milinković.

Drugi dio osnovnog tečaja obrađuje temu slikanja. U drugom dijelu početni polaznici se upoznaju sa osnovama slikanja kroz upotrebu pojedinih likovnih tehnika (suhi pastel, akvarel, akrilik i ulje) i likovno-tehničkih sredstava u samom likovnom procesu stvaranja djela.

„Polaznici samostalno slikaju na osnovu gotovih likovnih rješenja, reprodukcija slika renomiranih educiranih likovnih umjetnika i na taj način se upoznaju sa osnovnim likovnim zakonitostima i metodama oblikovanja putem osnovnih likovnih elemenata.

Voditelji tečaja upućuju, demonstriraju i uz stručne korekture kod polaznika animiraju njihove kreativne i izražajne sposobnosti koje se oblikuju kroz njihov likovni izraz i mišljenje.

„Razvojem likovnog mišljenja ostvarenog kroz neposredni kontakt sa umjetničkim djelom stvara se podloga za likovno-estetički doživljaj, razumijevanje likovnog sadržaja i naklonosti prema likovnoj umjetnosti općenito.“

Milinković je naglasio kako polaznici tečaja nisu opterećeni predrasudama u pogledu umjetničkog izraza, nego to čine iz zabave, a iskreno sa puno ljubavi i mnogo životne radosti bez trunke pesimizma. Za njih slikarstvo nije uzvišena misija putem koje bi prenijeli umjetničku poruku, nego žele da ono malo svog slobodnog vremena radosno i svrsishodno provedu ili pak da neku davnu želju i ljubav pretvore u stvarnost.

Svrha tečaja je omogućiti razvoj oblikovnog mišljenja, kreativnih i izražajnih sposobnosti polaznika kao i osvještavanje cjelokupnog procesa likovne prakse.

„Učenje je shvaćeno kao polje dvosmjerne ljudske komunikacije, a podrazumijeva rad u klimi suradnje i poticanja. Znanje, iskustvo i osviještena likovna praksa uvode polaznike tek u polje mogućnosti rješavanja problema, a ostatak se premošćuje likovnom intuicijom i doživljajem“, dodaje.

Tečaj se održava u grupi od najviše 16 polaznika, a naglasak je na vlastitom pristupu. Na početku se polaznike kroz kratka uvodna predavanja uvodi u tečaj te polaznici koriste literaturu koja omogućava kontakt s kvalitetnim reprodukcijama odabranih crtačkih i slikarskih primjera čime se tvori atraktivna radna i nastavna dinamika.

Tečaj se završava prigodnom izložbom polaznika i dodjelom certifikata o završenom tečaju. Zainteresirani polaznici se mogu prijaviti na broj mobitela 063 319 377.