Katica Kiš: Majčice, majko predraga

Katica Kiš: Majčice, majko predraga
Majčice, majko predraga
draža si meni od blaga,
moj život si darovala
hvala ti majko, stog hvala.

Vijek radiš puno majčice
za djecu svoju, ptičice,
u krilo skupljaš dječicu
osmjeh ti blista na licu.

Sretna su s tobom djeca sva
nek traje sreća vijek ova,
sretan ti majko, Majčin dan
suncem nek blista, ovaj dan.

Ljubim te majko prepuno
brinut ću za te obilno,
starost će tvoja cvjetati
dugo ćeš sretno živjeti.

Blagoslov Božji primila
vijek zdrava, čila nam bila,
molit ću Boga za tebe,
teško se živi bez tebe.

Vraćam se tebi majčice
da ljubim tvoje očice,
da ljubim ruke uvele
koje su za me živjele.

Isuse, Isuse Kriste
hvala Ti za duše čiste,
majku mi dragu spasiš Ti
kao i sve nas, hvala Ti.

Hvala ti Bože velika
što ljubiš svakog čovjeka,
što čuvaš moju majčicu
i sve nas tvoju dječicu.

Katica Kiš