FOTO  Koje će države biti najviše pogođene klimatskim promjenama? BiH nema razloga za zadovoljstvo

globalno zagrijavanje

... teme i pronalaženja načina da se suoče sa ovim problemom, naučnici ističu da je problem u rukama današnjih generacija ozbiljan. Nedavno izvješće pokazuju da i najveća upozorenja potcenjuju situaciju.

Svaka zemlja pogođena je na različite načine. Independent je kreirao mapu koja pokazuje koliko je koja zemlja spremna da se adaptira na klimatske promjene koje predstoje na osnovu info-grafika dobijenih iz indeksa globalne adaptacije koji je dio projekta Univerziteta Notr Dam u SAD.

Treba uzeti u obzir da je mapa zasnovana na rangiranju, a ne na obimnim procjenama svake zemlje. Također, ističe se da je mapa pravljena na nivou države, što ne znači da pojedini gradovi ili teritorije visokorangirane zemlje nemaju problema sa suočavanjem sa promjenama.

Razvijene zemlje, kao cjelina, imaju mnogo više potencijala da se prilagode planetarnom zagrevanju. Mapa odražava sposobnost zemalja da reaguju na klimatske promene i steknu bolje uvjete za stanovništvo.

Među najviše rangiranim zemljama spadaju skandinavske zemlje, Velika Britanija, Australija i Japan, zatim, Kanada i Amerika i zemlje centralne i jugozapadne Europe.

Najveći problem, promatrajući mapu, imati će sve afričke zemlje osim Bocvane, južna Azija i veliki dio jugoistočne i jugozapadne Azije.

Kada je riječ o Balkanu, najbolje rangirane su Mađarska i Hrvatska dok Rumunjska, Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora spadaju u kategoriju od 50 - 59 posto rizika.