Katarina Zovko Ištuk: ŽIVOT JE ........... ?

Katarina Zovko Ištuk: ŽIVOT JE ........... ?
ŽIVOT JE ........... ?

Tvrde su ljušture ovog življenja,
u kamenu nikad nije bilo ničega ljudskog,
a u ljudima sve više ima onog kamenog.
Pa kuda vodi ovaj svijet?

Zvijezde su zadržale svoje blještavilo,
a noći svoju tamu i tišinu,
kada će jutro svanuti u sjaju,
da donese ljudskost, ljubav i toplinu.

Život je kratak, a svijet je mali,
da li mnogi neće, il´ to nisu znali,
kada krenu tamo na neke druge staze,
neće moći mrzit´, nit´ riječ da pogaze.

Teško je živjeti ovaj vremeplov ludi,
da ga oblikujemo prema sopstvenom
nahođenju,
u kome postoji samo mjesto za ljubav,
gdje trebamo biti izdržljivi i svi isti ljudi.

Nemojmo voljeti samo jedan dan,
a govoriti da volimo cijelu vječnost,
ne mrzimo cijeli život, a lažimo
da smo mrzili samo jedan tren,
definišimo sami pravi relativitet svoje
ličnosti ....

KATARINA ZOVKO - IŠTUK
Mostar 26. 05. 2016.