Katarina Zovko Ištuk: Želim

ŽELIM

Ne želim onaj osjećaj u kome se razlijeva
beskrajna praznina u meni,
ne želim posjedstvo onoga što mi ne pripada
i što nije moje,
želim biti poput rijeke koja teče i ima svoj pravac,
jer ona se nikad ne osvrće unazad, da pogleda
što je prošlo.

Ne mislim na jučer, razmišljam za ovo danas,
a živim za ono sutra,
ne plašim se tame, mraka, noći, radujem se buđenju
svakog novog jutra,
ne plašim se ljubavi i kada u njoj naše vrijeme stane,
ne plašim se voljeti te snažno, nikako slabije
i nikada manje.

Ne želim biti ničija, ne želim biti svačija,
želim biti samo tvoja,
ne želim biti kap u moru, munja u gromu,
niti trenutak u sreći,
želim da mi život bude kao crveni mak u polju,
sunčeva zraka s neba,
želim život kraj tebe i to je ono što mi samo treba..

Ne želim ovo, ne želim i neću, nit´ ono
ne znam i ne mogu,
ne želim postavljati neka retorička pitanja
sebi i životu,
želim pobijediti svoju neodlučnost, patnju
i strahotu
želim krenuti putem koji me vodi tebi,
želim da smo zajedno u dobru i zlu.

KATARINA ZOVKO - IŠTUK
Mostar 19. 05. 2016.