Katarina Zovko Ištuk: Smisao moga života

Katarina Zovko Ištuk: Smisao moga života
SMISAO MOGA ŽIVOTA

Vodio me ovaj život, vukle staze na sve
strane svijeta,
vraćalo me moje gnijezdo, vraćala me
gruda sveta,
ne traži me prijatelju da ti dođem, nemoj zvati,
ako krenem iz svog kraja, srce neće izdržati.

Ja ne želim prijatelju, da mi čežnje tamo plove,
na obali moje rijeke, snivam neke svoje snove.
Ovdje su moji ljudi, ovdje je i moj dom,
ne ljuti se molim te, oprosti mi na tom´.

Bogatstvo cijelo u meni živi,
a moja pjesnička duša, reći će ti sve,
dođi u ovo carstvo bez kraja,
posjeti ovaj raj i uvjeri se.

Vidjet ćeš tada, koja je tu ljepota,
shvatit ćeš onda smisao moga života,
želim da vidiš ovu oazu, da možeš pričati
svojim ljudima
i koliko volim ovaj grad, što čuvam ga u grudima.

Možda i tebe privuče sve ovo i ljudska dobrota,
možda i ti ovdje nađeš svoj smisao života,
bio bi sigurno sretan, pored ovakvih ljudi,
ovaj grad će te primiti, u to siguran budi.

KATARINA ZOVKO - IŠTUK
MOSTAR 12. 01. 2016.