Katarina Zovko Ištuk: Možda

Katarina Zovko Ištuk: Možda

MOŽDA !!!
Kako narediti srcu da ne jeca,
kako zacijeliti rane koje bole,
kako zagrliti ono što nije blizu,
kako dozvoliti nedozvoljeno,
onim što se vole ????
Kako zaboraviti svaki dodir,
kako zaboraviti svaki zagrljaj
što su se usidrili u moju nutrinu,
kako dozvolit čežnji da se gasi,
čime zamijeniti ovu bol, prazninu.
Postoji nešto što mi nadu daje,
u vrtlogu ovih naših života,
da ćemo se možda ponovo sresti,
da će tada progovoriti srca,
što nismo imali snage reći tada
i što nas je bilo priznati sramota.
Možda !!!
Do tada ćeš biti u mojim molitvama,
u noćnoj tišini dok budna sanjam,
dok misli moje leže kraj uzglavlja tvoga,
dok ovoj ljubavi do zemlje se klanjam..

Katarina Zovko Ištuk
17. 04. 2018.