Ivan Bradvica: Samo riječ

Ivan Bradvica
Ivan Bradvica
Samo riječ

 

Izgovorena riječ

glasna riječ

tiha riječ

lijepa riječ

ružna riječ

istinita riječ

lažna riječ

poznata riječ

nepoznata riječ

naučena riječ

napisana riječ

prostudirana riječ

promišljena riječ

odabrana riječ

sporazumna riječ

provjerena riječ

plaćena riječ

zaslužena riječ

promotivna riječ

svečana riječ

ohrabrujuća riječ

opominjuća riječ

gorka riječ

kaznena riječ

tužna riječ

tragična riječ

sućutna riječ

oslobađajuća riječ

radosna riječ

slatka riječ

komična riječ

neizgovorena riječ

tajna riječ

sadržajna riječ

prazna riječ

samo je riječ

koju život nosi

koja tijelo puni

ili prazni

koje kao riječ diše

prepoznavanjem sve više

duha riječi kojeg usvojih

sva značenja ne prebrojih.