Ivan Bradvica: Rodni kraj

Ivan Bradvica: Rodni kraj

Rodni kraj

 

Rodni kraj

djetinjstva raj

sjetna idila

slika mila.

Nosim je u sebi

divan krajolik

divni ljudi

ljupki i interesantni

otišli mnogi

ne umiremo sami

nosimo jedni druge

u zajedničku vječnost

kao zajedničku vrijednost.

Krajolik gotovo isti

poklonili se njemu

Bogu koji nam ga dade

uz prolazne odrasle jade.

Rodni kraj nije kraj

nego početak vječnog blaga

iz kojeg se koristi životna snaga

za spoznaju čitavog svijeta

u kojem svaka jedinka

rodnog kraja za života cvijeta

a nakon života postaje sveta.