Ivan Bradvica: Između tragova

Ivan Bradvica: Između tragova
Između tragova

Između tragova

prostor je za tragove

prostor za potrebe

prostor za htijenja

prostor za iskušenja

prostor za trening

prostor za nastup

prostor za misli

prostor za osjećaje

prostor za prazninu

prostor za susret

prostor za mostove

prostor za nadzor

prostor za glumu

prostor za sve dobro

što je na umu.