Hrvatska će pretilima plaćati operaciju smanjenja želuca

... hrvatskih osiguranici dobivaju pravo na prekograničnu zdravstvenu zaštitu u svim zemljama članicama Europske unije.

Naime, građani Hrvatske koji se zateknu u zemljama članicama EU i zatreba im liječnička pomoć, zatražit će je kao da su u Hrvatskoj i troškove će im pokrivati HZZO.

Zakon donosi i jednu novost kad su u pitanju zahvati koje ne pokriva osnovno zdravstveno osiguranje. Kao i dosad to osiguranje ne pokriva estetske zahvate, eksperimentalno liječenje, povećanje troškova koji su posljedica osobne želje ili vjerskog uvjerenja osiguranika, liječenje dobrovoljnog steriliteta...

Dosad je u tu skupinu spadalo i kirurško liječenje pretilosti, no Vlada sada predlaže izuzetak pa će pokrivati, primjerice, operaciju smanjenja želuca u slučajevima patološke pretilosti kada indeks tjelesne mase (BMI) prelazi 40, odnosno kada BMI prelazi 35, uz uvjet da osigurana osoba boluje i od drugih pridruženih bolesti, primjerice dijabetesa, piše Novi list.

To znači da bi pravo na pokrivanje troškova kirurškog liječenja pretilosti trebala imati osoba visoka, primjerice 1,75 metara i teška oko 125 kilograma.