Emiru Kusturici oduzimaju 'Andrićgrad'?

Emir Kusturica
Emir Kusturica

Inspektori Uprave za indirektno oporezivanje u posljednjoj kontroli otkrili su da je "Andrićgrad" d.o.o. Višegrad neosnovano prikazivao odbitak ulaznog PDV-a za izgradnju "Andrićgrada", što nije mogao uraditi jer za izgrađene objekte nije imao potrebnu dokumentaciju poput građevinske dozvole.

Firma "Andrićgrad" se nalazi i na 77. mjestu liste najvećih dužnika PDV-a Uprave za indirektno oporezivanje s dugom koji iznosi 1.255.521,55 KM (641.937 eura). Iznos duga se svakog dana mijenja zbog obračuna zateznih kamata tako "Andrićgrad" trenutno ima glavni dug od 1.068.369,55 KM (546.248 eura) i zatezne kamate od 187.152,00 KM(95.689 eura).

"Dug je utvrđen u kontroli koja je obuhvaćala kontrolni period od prosinca 2012. do prosinca 2014. godine. Najvećim dijelom dug se odnosi na osporeno pravo na odbitak ulaznog PDV-a iz razloga nepostojanja građevinskih dozvola za izgradnju objekata" - potvrdio je načelnik Odjela za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević.

"Andrićgrad" trenutno ima šest aktivnih računa kod komercijalnih banaka gdje su u toku provjere o visini sredstava koja bi mogla biti oduzeta radi namirenja duga po osnovu PDV-a. Također, svim nadležnim institucijama su proslijeđeni zahtjevi za provjeru pokretne i nepokretne imovine. U srijedu je izdano Rešenje o zabrani otuđenja vozila u vlasništvu spomenutog obveznika, a kako budu pristizale ostale informacije UIO će u skladu sa svojim nadležnostima postupati u postupku prisilne naplate", rekao je Kovačević.

On kaže da onog trenutka kada "Andrićgrad" pribavi neophodne građevinske dozvole stvoriti će se zakonska osnova da najveći dio ovog duga više ne postoji, odnosno da mora platiti samo dug u iznosu od 150.000 KM, međutim do tada "Andrićgrad" se tretira kao i svaki porezni dužnik i UIO mora da pokrene proceduru prinudne naplate.

B92