20 najčitanijih romana u hrvatskoj u mjesecu svibnju 2010.

1. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."

2. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"

3. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"

4. ANĐELKO VULETIĆ: "PORAZ OSVETNIKA"

5. MATE KRAJINA: "ROĐACI"

6. Mirko Adžaga: "Vatrene ulice-četiri dana"

7. Bernardin Škunca: "Mirotvorac u Bolonji"

8. Enver Imamović: "Afroditin grijeh"

9. Barica Pahić-Grobenski: "Bijela pjena zanosa III"

10. Ivan Aralica: "Život nastanjen sjenama"

...

11. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"

12. Dragutin Trumbetaš: "Pušači i nepušači"

13. Jagoda Marinić: "Bezimena"

14. Flora Dosen/Cvijeta Grospić: "Luda želja"

15. Petar Janjić Tromblon: "Žedni krvi gladni izdaje"

16. Zoran Žmirić: "Blockbuster"

17. Adam Rajzl: "Zvonik Eve Šimunove"

18. Miro Gavran: "Jedini svjedok ljepote"

19: Višnja Stahuljak: "Potres"

20. Tomislav Marijan Bilosnić: "Listopad"

...

...

NAJČITANIJI DJEČIJI ROMANI U HRVATSKOJ U MJESECU LIPNJU 2010. GODINE:

 1. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"

2. Ivona Šijatović: "Tajna ogrlice sa sedam rubina"!

3. Damir Mađarić: "Kako smo od bankrota spasili mamu i tatu"

4. Milivoj Matošec: "Strah u ulici lipa"

5. Zvonimir Milčec: "Tajna krvavog nosa"

...

20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA:

 

- Franjo Deranja: "Sreće nema drugdje"

- Jasna Horvat: "Az"

- Jasna Horvat: "Bizarij"

- Josip Juraj: "Smjena straže ispred Banskih dvora"

- Ivo Šperanda: "Sedam broj ljubavi"

- Mirna Malinar: "Duh tame"

- Dragan Pavelić: "Proljeće u Karolinentalu"

- Hrvoje Kovačević: "Zvijer, anđeo, sudac"

- Pero Pernjak: "Pozitivna nula"

- Kazimir Klarić: "Gospodari praznine"

...

- Dunja Kalilić: "Siva plojka"

- Ivana Gudelj: "Pogodi što će mi se dogoditi"

- Damir Karakaš: "Sjajno mjesto za nesreću"

- Iris C. de Corbavia: "Torquata"

- Melita Rundek: "Haj, ja sam online"

- Damir Hoyka: "Xavia"

- Denis Peričić: "Netopir i črni ljudi"

- Gordan Nuhanović: "Vjerojatno zauvijek"

- Goran Gerovac: "Razbijeni"

- Aleksandra Kardum: "Pratim te"

...

- Ivana Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"

- Zoran Pilić: "Krimskrams"

- Tomislav Zajec: "Lunapark"

- Dora Kinert Bučan: "Duše od gume"

- Ivana Šojat-Kuči: "Understadt"

...

....

.....