Inspekcija utvrdila nepravilnosti na deponiji ’Uborak’

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo danas se sastala s gradonačelnikom Mostara Ljubom Bešlićem i direktorima javnih poduzeća Komunalno d.o.o. Mostar i Deponija d.o.o. Mostar s kojima je razgovarala o aktualnoj problematici odlaganja otpada u ovom gradu, kazao je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Nakon što su prezentirani stanje i problemi, ministrica Đapo je istaknula da zaštita zdravlja građana Mostara ne smije biti dovedena u pitanje i da se mora hitno djelovati u tom smislu, u čemu su je podržali ostali akteri sastanka.

Na sastanku u Sarajevu kazano je da su tri inspekcije - građevinska, okolinska i vodna - utvrdile nepravilnosti, pri čemu je utvrđeno da nisu izvršene laboratorijske analize i da se ne zna kakav je sastav mulja.

Prije svega, treba hitno deblokirati rad JP Deponija d.o.o. Mostar i nastaviti odlaganje isključivo komunalnog otpada, te sanirati obodni potok na deponiji, kako je naložila Federalna uprava za inspekcijske poslove. Ukoliko je potrebno, treba angažirati nadležne institucije u provođenju ovog naloga jer nezbrinjavanje komunalnog otpada predstavlja veliku prijetnju po zdravlje i život građana.

Gradska uprava Mostara zadužena je da odmah angažira certificirane laboratorije kako bi točno utvrdile sastav otpadnog mulja i locirani zagađivači.

Gradonačelnik Mostara i direktori gradskih javnih poduzeća istaknuli su kako je stara deponija glavni uzrok problema, pa je dato zaduženje Gradskoj upravi da stečajnom upravniku stare deponije naloži da hitno izvrši njenu sanaciju.

Inače, u Bosni i Hercegovini generalno nije riješeno pitanje zbrinjavanja deponijskog mulja u skladu sa europskim standardima i direktivama, pa će ministrica Đapo Vladi Federacije BiH predložiti pokretanje procedure za sistemsko rješavanje ovog pitanja za sve prečistače voda.

Budući da je upravljanje otpadom u Federaciji BiH u nadležnosti županije, zatraženo je hitno uključivanje Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, odnosno resornog ministarstva u rješavanje ovog problema.

Sastanku su prisustvovali i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović i rukovoditelj urbanističko-ekološkog sektora Ejub Salkić.

(fena)

13.06.2019 u 13:49